Privacy Policy

Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 29 lutego 2024 r.

Data wejścia w życie: 17 lutego 2018 r.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady obowiązujące w Jet Partner Sp. z o.o., Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 39, budynek A300, Polska 02-148, e-mail: biuro@jetpartner.pl, telefon: +48512308935, dotyczące zbierania, używania i ujawniania Twoich informacji, które zbieramy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej (https://jetpartner.pl/) („Serwis”). Korzystając z Serwisu lub uzyskując do niego dostęp, wyrażasz zgodę na zbieranie, używanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy o niekorzystanie z Serwisu. Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia i opublikujemy zmienioną Politykę Prywatności w Serwisie. Zmieniona polityka będzie obowiązywać 180 dni od momentu jej opublikowania w Serwisie, a Twoje dalsze korzystanie z Serwisu po tym czasie będzie stanowić akceptację zmienionej Polityki Prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje: Będziemy używać informacji, które o Tobie zbieramy, do następujących celów:

Marketing / Promocje, Wsparcie, Informacje administracyjne, Celowane reklamy, Zarządzanie zamówieniem klienta, Ochrona strony

Jeśli chcemy użyć Twoich informacji do jakiegokolwiek innego celu, poprosimy o Twoją zgodę i użyjemy Twoich informacji tylko po otrzymaniu Twojej zgody i tylko do celu(-ów), na który zezwoliłeś, chyba że jesteśmy zobowiązani do inaczej postępowania zgodnie z prawem.

Twoje prawa: W zależności od obowiązującego prawa możesz mieć prawo do dostępu i sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, żądania, abyśmy udostępnili (przenieśli) Twoje dane osobowe innemu podmiotowi, wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie Twoich danych, prawa do wniesienia skargi do organu statutowego oraz innych praw, które mogą być istotne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres biuro@jetpartner.pl. Odpowiemy na Twoje zapytanie zgodnie z obowiązującym prawem. Zwróć uwagę, że jeśli nie pozwolisz nam zbierać lub przetwarzać wymaganych danych osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie dla wymaganych celów, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z usług, dla których Twoje informacje zostały poszukiwane.

Cookies itp.: Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy tych technologii śledzenia i jakie masz w związku z tym wybory, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne i będziemy stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, nadużyciu lub nieautoryzowanej zmianie Twoich informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę nieuniknione ryzyka, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa i w konsekwencji nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które do nas przesyłasz, a robisz to na własne ryzyko.

Inspektor Ochrony Danych / Skargi: Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są dostępne u nas, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych przez e-mail: biuro@jetpartner.pl. Rozpatrzymy Twoje obawy zgodnie z obowiązującym prawem.

Polityka Prywatności wygenerowana za pomocą CookieYes.